Veřená zakázka

Jindřichova ulice, Stráž nad Nežárkou - II. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Jedná se o stavební obnovu místní komunikace, doplnění parkovacích zálivů. Stavba navazuje na již realizovanou I. etapu úpravy uličního prostoru. Účelem užívání stavby je zajistit bezpečné a současným normovým požadavkům odpovídající připojení přilehlých soukromých pozemků a objektů. Stavba je tvořena jednou větví „osou 10“. Větev „osa 10“ začíná v místě křižovatky s ul. Pístinskou (p.č.643/1). Vede západním směrem a po cca 200m se stáčí na sever a připojuje se na ul. Třeboňskou. V úseku ZÚ, km 0,09719 – km 0,327 (dále 1.úsek) je navržena obnova
dvoupruhové obousměrné komunikace s parkovacím zálivem a chodníkem vlevo. Chodník vpravo se zachová stávající. V úseku km 0.327 – KÚ, km 0,43500 (dále 2. úsek) je navržena rekonstrukce stávající jednopruhové komunikace. Nově je navržena dvoupruhová obousměrná komunikace s pravostranným chodníkem. V krátkém úseku před KÚ je z prostorových důvodů provedeno zúžení na jeden jízdní pruh. Celková délka upravované komunikace je 337.81m.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.05.2023