Veřená zakázka

Jazyková výuka pro zaměstnance Ministerstva financí

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Vzdělávání a konference
CPV kódy:
80580000-3 - Poskytování jazykových kurzů
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění prezenční skupinové a individuální výuky anglického jazyka zaměstnanců Ministerstva financí kvalifikovanými lektory v rámci Zadavatelem specifikovaných kurzů. Součástí Veřejné zakázky je vstupní testování účastníků kurzů, jejich rozřazení do skupin dle úrovně znalostí, sestavení rozvrhu výuky, poskytnutí studijních materiálů, zajištění semestrálních testů, jejich vyhodnocení a hodnocení každého účastníka kurzů včetně doporučení pro další studium, vedení dokumentace výuky a docházky, realizace pravidelných hospitací a realizace dotazníkového průzkumu spokojenosti účastníků kurzů s výukou včetně jeho vyhodnocení. Výuka bude realizovaná ve vyučovacích blocích, kde „1 vyučovací blok“ = 90 minut (2 x 45 minut vyučovací hodina).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.06.2024