Veřená zakázka

IT vzdělávání

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Vzdělávání a konference
CPV kódy:
79632000-3 - Vzdělávání zaměstnanců
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování on-line i prezenčního školení IT dovedností zaměstnanců zadavatele v oblastech: Microsoft 365 • MS Word – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele, revize, formuláře, oddíly, styly, šablony, hromadná korespondence apod. • MS Excel – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele, tipy pro rychlejší práci, kontingenční tabulky, porovnávání dat, podmíněné formátování, vzorce a funkce, ochrana dat apod. • MS Outlook – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele, time management techniky, komunikační strategie, propojení s MS Teams • MS PowerPoint – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele, speciální techniky • MS OneNote – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele • MS OneDrive – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele • MS SharePoint – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele, tvorba týmových a komunikačních webů, práce s knihovnami a metadaty, vytváření speciálních knihoven pro multimedia • MS Teams – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele • MS Planner – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele • MS Forms – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele • MS Lists – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele • MS Bookings – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele • MS Clipchamp – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele • MS Forms – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele • MS Loop – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele • Power BI – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele • MS Stream – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele • MS Project – běžná práce pro středně pokročilé a pokročilé uživatele • Další aplikace M365 podle aktuálního vývoje Microsoft 365 a podle potřeb zadavatele Adopční aktivity spojené s aktuálně probíhající adopcí Microsoft 365 • Školení • Konzultace • Workshopy • Tvorba konkrétních scénářů a workflows • Tvorba cvičných projektů – praktické ověření získaných znalostí a dovedností praktickou formou Kurzy kybernetické bezpečnosti pro běžné uživatele • Kurzy obecné kybernetické bezpečnosti • Kurzy obecné kybernetické bezpečnosti spojené s rizikem zneužití AI Kurzy umělé inteligence • Obecné kurzy umělé inteligence • Specializované kurzy umělé inteligence • Kurzy prompt engineeringu • AI kurzy zaměřené na LLM • Kurzy Microsoft Copilot • Kurzy Copilot pro Microsoft 365 Součástí předmětu plnění jsou další související školení a workshopy, popř. novinky v oblasti MS 365, kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence (AI), a adopční aktivity spojené s adopcí MS 365. Zadavatel v objednávce uvede požadované téma v rozsahu časové dotace kurzu dle aktuálních potřeb. Specifikace předmětu plnění a podmínek poskytování vzdělávacích služeb je dále uvedena v Příloze č. 5 Výzvy k podání nabídek (vzor smlouvy a jeho přílohy). Na základě výsledku výběrového řízení bude uzavřena smlouva o poskytování vzdělávacích služeb s jedním dodavatelem na dobu 2 let ode dne účinnosti smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.06.2024