Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

ISŠTE Sokolov – Nákup vybavení pro objekt SO706


Kategorie

IT
IT ->  HW a příslušenství

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí. Každý účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo na obě části veřejné zakázky. Částí se myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části. Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části.

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je nákup nábytku a ICT vybavení pro objekt SO706.

Dodávkou veškerého vybavení v rámci této veřejné zakázky je myšlena dodávka včetně dopravy a montáže.

Části tohoto zadávacího řízení:

Část A – Nákup nábytku
-veškeré vybavení bude nové (nesmí být repasované ani jinak před dodáním jinak použité)
-veškeré barvy, vzory a dezény budou vybrány a odsouhlaseny před samotnou dodávkou nábytku
-účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách uvedou detailní popis nabízeného vybavení (detailní parametry jednotlivých komponent, jejich označení, typ a výrobce – pokud bude odlišný od výrobce ostatních komponent)
-součástí dodávky je i kompletní doprava a instalace dle požadavku objednatele (likvidace balícího materiálu je plně v režii dodavatele)
-nábytek není možné před vlastní instalací skladovat v prostorách zadavatele

Část B – Nákup ICT
-veškeré vybavení bude nové (nesmí být repasované ani jinak před dodáním jinak použité)
-všechny komponenty PC sestavy (samotný PC, myš, případný zdroj, propojovací a připojovací kabely) budou v barevných odstínech černé, šedé nebo stříbrné
-z jednotlivých komponent bude sestavena PC sestava, která bude obsahovat samotný PC, LCD monitor, klávesnici, myš, propojovací a připojovací kabely (délky kabelů specifikovány v příloze Podrobná specifikace)
-účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách uvedou detailní popis nabízeného vybavení (detailní parametry jednotlivých komponent, jejich označení, typ a výrobce – pokud bude odlišný od výrobce ostatních komponent), včetně fotografií nabízeného vybavení (viz technická kvalifikace)
-dodavatel dodá před samotnou dodávkou vybavení jeden kus PC (ne mini PC) s nainstalovaným operačním systémem dle požadavku zadavatele, zadavatel provede kontrolu tohoto vybavení, zda odpovídá nabídce dodavatele, dále provede konfiguraci a instalaci svého programového vybavení, následně tento PC vrátí zpět dodavateli, který provede klonování vzorového systému na všechny ostatní PC (s výjimkou mini PC). Dodání tohoto jednoho kusu PC může být provedeno kdykoli po podpisu smlouvy, tzn. že není závislé na termínu plnění veřejné zakázky.
-součástí dodávky je i kompletní instalace, propojení a oživení dodaného vybavení – zadavatel bude přebírat jednotlivé vybavení vybalené, nainstalované, propojené, oživené a připravené k předvedení plné funkčnosti zadavateli v místě určené zadavatelem (likvidace balícího materiálu je plně v režii dodavatele)
-účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách předloží prohlášení o shodě vč. certifikace CE a ověřených měřících protokolů ke všemu nabízenému vybavení. Pokud bude mít zadavatel pochybnosti o pravosti prohlášení o shodě a certifikátů, bude vyžadovat doplnění dalších dokladů dokazující pravost (viz technická kvalifikace).
-ICT není možné před vlastní instalací skladovat v prostorách zadavatele.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 25.09.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.