Veřená zakázka

IP2, IP3 v k.ú. Mirošovice

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
45112700-2 - Krajinné úpravy,
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Realizace prvků IP2 a IP3 v k.ú. Mirošovice s následnou tříletou pěstební péčí. Konkrétně bude vybudována zemní tůňka, zatravněný průleh, budou mýceny nežádoucí porosty dřevin, dále bude posouzen stav stávajících dřevin, navržen zdravotní řez, a budou provedeny výsadby ovocných dřevin a založení travního porostu.

Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“) Evropské unie. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.03.2024