Veřená zakázka

IP1, IP10 a rev. toku v k.ú. Tvrdín

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Realizace prvků IP1, IP10 a revitalizace toku v k.ú. Tvrdín s následnou tříletou pěstební péčí. Konkrétně bude provedena výsadba aleje ovocných stromů podél zpevněné polní cesty, rekonstrukce propustku, obnova travního porostu, revize dřevin podél obou břehů Liběšického potoka, návrh k odstranění dřevin, které zasahují do koryta potoka, nebo jsou poškozené, dále výsadby lesních a ovocných dřevin a založení travního porostu.

Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“) Evropské unie. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.03.2024