Veřená zakázka

Instalace fotovoltaických systémů společnosti KOVAR a.s.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení
Popis:

Předmětem této zakázky je dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny (dále také jen FVE). Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace. Předmětem zakázky je dále vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně geometrického zaměření, fotodokumentace průběhu realizace zakázky, zřízení a odstranění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostřední a další související činnosti. Součástí předmětu zakázky jsou dále úkony nezbytné k zajištění součinnosti a vyřízení licence na výrobu el. energie (ERÚ), připojovací smlouvy s příslušným distributorem elektrické energie a všech dalších povolení, souhlasů a vyjádření spojených se zprovozněním a provozováním FVE za podmínek definovaných Smlouvou o dílo. Předmětem zakázky je dále zajištění všech nezbytných revizí, provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy a součinnost při kolaudaci. Součástí předmětu zakázky je dále záruční servis. Předmět zakázky bude realizován za provozu výrobních objektů, na nichž bude FVE umístěna. Podrobně je předmět zakázky uveden v Zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.06.2022