Veřená zakázka

Instalace fotovoltaických systémů společnosti GALVAMET spol. s r.o.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení
Popis:

Předmětem této zakázky je dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny (dále také jen FVE) umístěné na střeše stávajícího objektu Zadavatele. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace. Předmětem zakázky je dále vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně geometrického zaměření, fotodokumentace průběhu realizace zakázky, zřízení a odstranění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostřední a další související činnosti. Součástí předmětu zakázky jsou dále úkony nezbytné k zajištění součinnosti a vyřízení licence na výrobu el. energie (ERÚ), připojovací smlouvy s příslušným distributorem elektrické energie a všech dalších povolení, souhlasů a vyjádření spojených se zprovozněním a provozováním FVE za podmínek definovaných zadávací dokumentací. Předmětem zakázky je dále zajištění všech nezbytných revizí, provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy a součinnost při kolaudaci. Ve vazbě na instalaci fotovoltaické elektrárny dodavatel také zajistí aktualizaci Dokumentace zdolávání požáru ve formě operativní karty a nechá schválit HZS. Součástí předmětu zakázky je dále záruční a pozáruční servis. Předmět zakázky bude realizován za provozu výrobního objektu, na němž bude FVE umístěna. Podrobně je předmět zakázky definován zadávací dokumentací.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.05.2021