Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Implementace hostované spisové služby včetně servisní podpory

Číslo ve věstníku:
Z2020-017070
Kategorie

IT
IT ->  SW a Informační systémy

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Implementace hostované spisové služby včetně servisní podpory“ je dodávka systémů a služeb vedoucí k zavedení hostované elektronické spisové služby (SSL), splňující požadavky dané aktuální platnou legislativou, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a platnými národními a mezinárodními standardy pro elektronické systémy spisových služeb včetně příslušných norem ISO, pro Jihočeským krajem zřizované a zakládané organizace, obce I a II typu ve správním obvodu Jihočeského kraje, které nemají možnost využít služeb Technologického centra (TC) své obce s rozšířenou působností (ORP). Dodávka zahrnuje zavedení úložiště určeného pro ukládání spisů i dokumentů elektronické spisové služby a zajištění služeb servisní podpory pro hostovanou spisovou službu. Podrobný popis jednotlivých podmínek plnění je uveden v návrzích smluv.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 20.05.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 23.06.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.