Veřená zakázka

III/36829 Skrchov - Roubanina

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je souvislá oprava vozovkového souvrství na dvou úsecích silnice III/36829. SO 101 - první úsek silnice III/36829 v km 0,000 až 3,500 tj. v úseku od křižovatky se silnicí I/43 ve Skrchově po most 36829-1 v obci Deštná. SO 102 - druhý úsek v km 7,190 – 8,083 tj. od konce obce Roubanina po hranici kraje před křižovatkou se silnicí II/368. Celková délka úpravy objektů SO 101 a SO 102 je 4393 m.
Stávající povrch komunikace bude očištěn a srovnán - provedení lokálního frézování pro zarovnání povrchu a zazubení. Bude položena vyrovnávací vrstva z ACL 16+ a obrusná vrstva ACO 11+, obě za použití spojovacího postřiku. Nezpevněné krajnice budou očištěny a bude položena štěrkodrť v tl. 0,05m a v š. 0,5m. Dále budou osazeny směrové sloupky a VDZ - vodící čáry v tl. 0,125m. Součástí plnění jsou související zeměměřičské činnosti.
Je uvažováno, že oprava komunikace bude v řešených úsecích probíhat za úplné uzavírky silnice III/36829.
Součástí zakázky je i návrh DIO. Při nemožnosti zajistit úplnou uzavírku je třeba zajistit průjezd stavbou.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.07.2022