Veřená zakázka

III/31532 Růžové Údolí - Svébohov

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava silnice č. III/31532 Růžové Údolí – Svébohov v celkové délce 3,829 km. Stavební objekt je vzhledem k realizaci rozdělen na 2 etapy: SO 101 (I. etapa) - Růžové Údolí (kř s II/315) – Václavov (kř. s MK) v km 0,027 – 2,264 a SO 101 (II. etapa) - Václavov (kř. s MK) – Svébohov (kř. s II/368) v km 2,264 – 3,856. V intravilánu v zastavěné části je navržena technologie opravy: • frézování/odstranění vrstev do hloubky 110 mm, • rozfrézování, přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, • reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, • recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 208 – vrstva RS CA (na místě) tloušťky 200 mm, • pokládka podkladní vrstvy z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 70 mm podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7, • spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2, • pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7, • zřízení nezpevněné krajnice, • zřízení VDZ V 4 a V 2b v souladu s TP 133, • osazení svislého DZ v souladu s TP 65, • výměna a doplnění svodidel. V extravilánu je navržena technologie opravy: • stavební úprava stávajících propustků, • frézování/odstranění vrstev do hloubky 30 mm, • rozfrézování, • přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, • reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy, • recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 208 – vrstva RS CA (na místě) tloušťky 200 mm, • pokládka podkladní vrstvy z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 70 mm podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7, • spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2, • pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7, • zřízení nezpevněné krajnice, • osazení směrových kůlů, • zřízení VDZ V 4 a V 2b v souladu s TP 133.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.06.2024