Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864)


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864)“.

Jedná se o rekonstrukci pozemní komunikace III/2864 v úseku od křižovatky silnic II/286 a III/2864 u obce Těšín po začátek obce Radim v provozním staničení km 2,864. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2,864 km. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálních územích Těšín, Soběraz a Radim u Jičína. Rekonstrukce je navržena v souladu s diagnostikou vozovky a návrhem technologie opravy.

Součástí rekonstrukce komunikace III/2864 je úprava křižovatky silnice II/286 se silnicí III/2864 dle samostatné projektové dokumentace. V rámci této úpravy dojde ke zrušení jednoho ze dvou stávajících ramen napojení komunikace III/2864 na II/286 a k úpravě druhého ze stávajících ramen napojení pro zajištění lepší přehlednosti křižovatky. Rameno bude rozšířeno na šířku min. 8 m a bude vybudováno v plné nové konstrukci. V rámci úpravy křižovatky bude v místě rušeného ramene silnice III/2864 vybudována nová autobusová zastávka navazující na silnici II/286 a provedena rekultivace zpevněných ploch odtěžením konstrukce vozovky, zásypem vhodnou zeminou, rozprostřením ornice a výsevem trávníku.

Ostatní požadavky:
Z hlediska objízdných tras je potřeba při realizaci stavby sloučit provádění rekonstrukce křižovatky silnic II/286 a III/2864 spolu s částí rekonstrukce silnice III/2864 a to po křižovatku silnic III/2864 a III/2849 včetně (jedná se o část SO 120). Toto opatření je nutné z toho důvodu, aby nedocházelo ke zbytečnému prodloužení uzávěry v místě mezi výše zmíněnými křižovatkami a bylo co nejdříve možné spustit provoz v tomto úseku mezi silnicemi II/286 a III/2849. Tento požadavek je nutné zohlednit při projednávání DIO před realizací stavby.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby:
• Křižovatka silnice II/286 se silnicí III/2864, která je vypracována ve stupni DSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, IČO: 260 80 273, datum zpracování: 10/2017, zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šklíba;
• Rekonstrukce silnice III/2864 v provozním staničení km 0,043 – km 2,864, která je vypracována ve stupni DSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, IČO: 260 80 273, datum zpracování: 2/2020, zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šklíba.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 13.01.2021 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.