Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

III/2746 Libichov – Dobrovice, rekonstrukce


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem dokumentace je kompletní rekonstrukce stávající silnice III. třídy číslo III/2746, která se nachází jihovýchodně od města Mladá Boleslav. Jedná se převážně o extravilánovou komunikaci spojující silnici I/38 (směr Nymburk) s městem Dobrovice. Část úseku této silnice tvoří zároveň obchvat obce Libichov. V současné době je tato silnice využívána zejména těžkou nákladní dopravou, jakožto přístupová trasa do cukrovaru a lihovaru ve městě Dobrovici.
Stávající silnice nevyhovuje pro dané dopravní zatížení svým šířkovým uspořádáním, absencí nezpevněných krajnic, nedostatečným odvodněním silničního tělesa a celkovou nehomogenitou trasy. V rámci rekonstrukce silnice budou tyto nevyhovující aspekty upraveny. Dále dojde také k vybudování několika trubních propustků, rekonstrukci mostu s ev. č. 2746-3 a v neposlední řadě i přeložkám sdělovacího a silového vedení (SO.401 – Přeložky sdělovacího vedení – není součástí této dokumentace, SO.402 – Přeložka silového vedení – není součástí této dokumentace – již zrealizované). Sloupy sdělovacího vedení se nachází v místě upravené trasy silnice ve staničení km 2,360 00 a dále v km 2,860 00. Sloup silového vedení se poté nachází po levé straně silnice ve staničení km 2,630 00.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 02.08.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.