Veřená zakázka

III/2429 Chvatěruby + III/2429 Zlončice + III/24219 Máslovice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je oprava povrchu sil. III/2429 v úseku staničení km 2,197 - 2,947, předpokládá se frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 90 mm, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků, seřez navýšené krajnice, výšková úprava povrchových znaků, zřízení krajnic, frézování a zalití dilatačních spár a obnova vodorovného dopravního značení vodící proužky 12,5 cm v celé délce, dále plošné VDZ označ. zastávku BUS; dále oprava povrchu sil. III/2429 v úseku staničení km 0,000 - 1,064, předpokládá se frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 90 mm v určeném úseku (křižovatka s komunikací č. III/24219 – 897m2 a od začátku obce až ke křižovatce s komunikací č. III/0082 – km 0,800 – 1,064), vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, spojovací postřiky, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu, frézování a zalití dilatačních spar a obnova vodorovného dopravního značení barva (vodící čáry 12,5 cm) a dále oprava povrchu vozovky sil. III/24219 v délce 1 250 bm. Bude provedeno částečné frézování živičných vrstev, sanace okrajů vozovky v ploše 400 m2 (bude upřesněno na místě), pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v mocnosti 50mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic, hloubení příkopů (tvar viz. příloha) vč. odvozu na skládku, zřízení nových krajnic a zřízení VDZ (vodící proužky).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.04.2024