Veřená zakázka

III/0522, III/0524 MIKULOV, UL. POD PLATANEM, REPUBLIKÁNSKÉ OBRANY, UL. JIRÁSKOVA, ČSČK A NÁDRAŽNÍ

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zakázka je dělena na dvě části:
Část č. 1 - III/0522, III/0524 Mikulov – ul. Pod Platanem
Předmětem zakázky je souvislá údržba silnic III/0522 a III/0524 v intravilánu města Mikulov se zachováním směrového, šířkového a výškového vedení trasy. Dojde k odfrézování 100 mm komunikace a na odfrézovaný a vyčištěný povrch bude provedena pokládka ložné vrstvy ACL 16+ v tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. V místě sanací bude provedeno ještě další odstranění vrstev v tl. 200 mm a položí se SC C8/10 v tl. 150 mm a ACP 16+ v tl. 50 mm. Budou provedeny opravy podélných a příčných trhlin ve vozovce a obnova vodorovného dopravního značení. Celková délka údržby je 732 m.
Část č. 2 - III/0524 Mikulov – ul. Jiráskova, ČSČK a Nádražní
Předmětem zakázky je souvislá údržba silnice III/0524 v intravilánu města Mikulov se zachováním směrového, šířkového a výškového vedení trasy. Dojde k odfrézování 100 mm komunikace a na odfrézovaný a vyčištěný povrch bude provedena pokládka ložné vrstvy ACL 16+ v tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. V místě sanací bude provedeno ještě další odstranění vrstev v tl. 200 mm a položí se SC C8/10 v tl. 150 mm a ACP 16+ v tl. 50 mm. Budou provedeny opravy podélných a příčných trhlin ve vozovce . Celková délka údržby je 401 m.
Předmětem zakázky jsou i související zeměměřičské práce.
Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.12.2022