Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 101 a 105


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího úseku silnice II/425 v
katastrálním území obce Starovičky (SO 101) a obce Ladná (SO 105) v okrese Břeclav.
SO 101 – úsek silnice v k.ú. Starovičky
Rekonstruovaný úsek je dlouhý 0,653 km a nachází se v provozním staničení dané komunikace 26,889 – 27,542 km.
Směrové vedení trasy a šířkové uspořádání komunikace zůstane zachováno. Niveleta bude navýšena o 10 cm. Provede se změna povrchu zpevněné části krajnice a rozšíření jízdního pásu na 3,25 m. Nejprve bude provedeno odfrézování asfaltových nátěrů, následně bude provedena segmentace betonových desek, potom se položí vrstva SAL a následně ložná a obrusná vrstva . Bude provedena obnova funkčnosti odvodnění pročištěním stávajících odvodňovacích příkop a výškové napojení stávajících sjezdů.
SO 105 – úsek silnice v k.ú. Ladná
Rekonstruovaný úsek je dlouhý 1,947 km a nachází se v provozním staničení dané komunikace 38,993 – 40,940 km.
Směrové vedení trasy a šířkové uspořádání komunikace zůstane zachováno. Provede se změna povrchu zpevněné části krajnice a rozšíření jízdního pásu na 3,25 m. Nejprve bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev, následně ošetření trhlin, potom se položí vrstva SAL a následně ložná a obrusná vrstva . Bude provedena obnova funkčnosti odvodnění pročištěním stávajících odvodňovacích příkop, rekonstrukce propustků a výškové napojení stávajících sjezdů.
Předmětem plnění jsou i související geodetické a projekční práce.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 19.07.2019 (08:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.