Veřená zakázka

II/395 ZASTÁVKA – HR. KRAJE, I. ÚSEK

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky, provedení recyklace za studena a sjednocení šířkového uspořádání vozovky. Součástí jsou sanace okrajů vozovky, zřízení trativodů, dosypání zemního tělesa, zřízení nezpevněné krajnice, reprofilace příkopů, ohumusování svahů, osazení svislého dopravního značení a směrových sloupků a vyznačení VDZ na silnici II/395 v úseku od hranic kraje před obcí Ludvíkov po Zbraslav. Stavba dále zahrnuje zřízení vjezdové brány na začátku obce Zbraslav včetně veřejného osvětlení, a rovněž úpravu sjezdů a dvou křižovatek. Délka rekonstruovaného úseku činí 3 493 m v km 4,866-8,359.
Na silnici III/3951 která je objízdnou trasou, bude provedena obnova krytu vozovky. Rekonstrukce bude spočívat v odfrézování, recyklaci za studena a novém položení obrusné a ložné vrstvy v délce 2 821,70 m v km 3,896 – 6,723. V intravilánových úsecích bude provedena pouze výměna asfaltových vrstev vozovky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.02.2024