Veřená zakázka

II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“.
Jedná se o realizaci rekonstrukce jednotlivých mostů na silnici II/296 v extravilánovém úseku mezi obcemi Horní Maršov a Pec pod Sněžkou. Rekonstrukce jednotlivých objektů bude probíhat za úplné uzavírky silnice II/296, kdy doprava bude svedena na vybudované provizorní přemostění a provizorní komunikaci, pro každý z mostů.
Zadavatel předpokládá časové rozdělení do dvou stavebních sezón, kdy stavební práce budou zahájeny přípravnými pracemi a výstavbou provizorních přemostění a provizorní komunikace, pouze za částečného omezení na silnici II/296.
Zadavatel upozorňuje, že stavební práce v korytě vodního toku řeky Úpy mohou probíhat dle podmínek Správy KRNAP, v souladu s rozhodnutím, které je součástí zadávací dokumentace. Dále zadavatel upozorňuje dodavatele, že je nutné respektovat i stanoviska Dopravního inspektorátu Police ČR, Povodí Labe, státní podnik a společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., která jsou součástí zadávací dokumentace.
Uzavírka bude řešena pro všechny mosty zároveň s kyvadlovým řízením provozu na mostních provizoriích – viz stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR. Dodavatel musí zajistit koordinaci stavebních prací na demolici a výstavbě mostů s výstavbu mostních provizorií s ohledem na dopravu nosníků na jednotlivé mosty.
Most ev. č. 296-009
Stávající mostní objekt včetně středního pilíře v řece bude odstraněn a na jeho místě bude realizován nový jednopólový rámový most. Mostní objekt bude řešen jako rámová integrovaná ocelobetonová konstrukce s betonovými opěrami založenými plošně. Most je tvořen spřaženou ocelobetonovou konstrukcí působícími jako rámová příčle vetknutá do betonových opěr. Ocelové nosníky jsou svařované z plechu, průřezu nesymetrického I. Betonová deska je konstantní tloušťky 300 mm a sleduje průběh komunikace. Její spřažení s ocelovými nosníky je navrženo prostřednictvím spřahovacích trnů. Stávající komunikace v předpolích mostu bude v rozsahu stavby rekonstruována. Dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství.
Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO 101 - Silnice II/296 v km 8,455 – 8,643
SO 201 Most ev. č. 296-009
SO 461 Ochrana kabelů CETIN v místě mostu ev. č. 296-009
SO 901 Provizorní most a komunikace v km 8,545.
Most ev. č. 296-010
Stávající mostní objekt včetně středního pilíře v řece bude odstraněn a na jeho místě bude realizován nový jednopólový rámový most. Mostní objekt bude řešen jako rámová integrovaná ocelobetonová konstrukce s betonovými opěrami založenými plošně. Most je tvořen spřaženou ocelobetonovou konstrukcí působícími jako rámová příčle vetknutá do betonových opěr. Ocelové nosníky jsou svařované z plechu, průřezu nesymetrického I. Betonová deska je konstantní tloušťky 300 mm a sleduje průběh komunikace. Její spřažení s ocelovými nosníky je navrženo prostřednictvím spřahovacích trnů. Dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství.
Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO 102 – Silnice II/296 v km 8,929 – 9,107
SO 202 Most ev.č. 296-010
SO 902 Provizorní most a komunikace v km 9,006.
Most ev.č. 296-011
Stávající mostní objekt včetně středního pilíře v řece bude odstraněn a na jeho místě bude realizován nový jednopólový rámový most. Mostní objekt bude řešen jako rámová integrovaná ocelobetonová konstrukce s betonovými opěrami založenými plošně. Most je tvořen spřaženou ocelobetonovou konstrukcí působícími jako rámová příčle vetknutá do betonových opěr. Ocelové nosníky jsou svařované z plechu, průřezu nesymetrického I. Betonová deska je konstantní tloušťky 300 mm a sleduje průběh komunikace. Její spřažení s ocelovými nosníky je navrženo prostřednictvím spřahovacích trnů. Dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství.
Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO 103 – Silnice II/296 v km 9,310 – 9,460
SO 203 Most ev.č. 296-011
SO 903 Provizorní most a komunikace v km 9,403.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ, s.r.o., Haškova 1714/3, 500 03 Hradec Králové, IČO: 259 62 914, zodpovědný projektant: Ing. Ivan Šír, stupeň: ÚR + SP, datum zpracování: 10/2018, číslo zakázky: O18016.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.08.2021