Veřená zakázka

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 (Nad úpravnou vody) – Lehký ochranný plot

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Záměrem stavby je doplnění lehkého ochranného plotu nad horní hranou patní skalní stěny v km 14,020 – 14,411 nad silnicí II/295 v délce cca 410 m, na kterém je provedena stabilizace skalního svahu systémem ochranných sítí a svorníků. Lehký ochranný plot (dále jen „LOP“) je rozdělen na 19 samostatných úseků s přesahem konstrukcí 1,5 0m, které jsou na sobě vzájemně nezávislé a zajišťují prostupnost pro migraci zvěře. LOP se skládá ze samozávrtných tyčí IBO R32S délky 3,0m, ocelového lana o průměru 12 mm a ocelové sítě.
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby ve stupni DUSP+PDPS, zpracované projekční kanceláří Ing. Ladislav Terš, Vernéřov 248, 35201 Aš, IČO: 04303270, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Terš, datum zpracování 04/2024.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2024