Veřená zakázka

II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa“.

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace II/280 o celkové délce 4942 m. Začátek rekonstruovaného úseku navazuje na I. Etapu provedenou v roce 2019 v provozním staničení km 13,729 na začátku obce Osenice a končí v provozním staničení km 18,671 v obci Libáň v místě křížení s II/501. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území Osenice, Dětenice a Libáň. Komunikace prochází intravilánem obcí Osenice, Dětenice, Kozodírky, Libání a extravilánem mezi těmito obcemi. Stavba respektuje charakter stávajícího terénu. Nová stavba nemění účel původní stavby, zlepšuje stávající stav.

V rámci celého úseku jsou vynechány dílčí úseky km 7,104 – 7,150 (km 17,080 – km 17,126 provozního staničení) a km 7,916 – 8,040 (km 17,892 – km 18,016 provozního staničení), které budou řešeny v rámci jiné PD. Zahájení realizace této stavby/staveb se předpokládá v roce 2021.

Stavba je rozdělena na dílčí úseky dle změn v konstrukci vozovky vycházející z předložené diagnostiky. Bude provedena výměna jak kompletní konstrukce vozovky, tak i výměna pouze asfaltových vrstev. Rekonstrukce dále spočívá v obnově odvodnění, zprůtočnění příkopů, výměny uličních vpustí, doplnění obrub, úpravy místa pro přecházení v obci Dětenice. Stávající propustky budou zrekonstruovány. Dále bude provedena rekonstrukce mostu ev. č. 280-009, spodní stavba mostu bude sanována. Součástí stavby je i rekonstrukce zárubní zdi v obci Osenice.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 001 Všeobecné a předběžné položky
SO 101 Rekonstrukce silnice II/280
SO 131 Rekonstrukce propustků
SO 151 Dopravně - inženýrské opatření
SO 201 Rekonstrukce mostu č. 280-009
SO 251 Rekonstrukce zárubní zdi

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO 050 61 415, datum zpracování 8/2019, číslo zakázky 17-128-03, zodpovědný projektant Ing. Jiří Herynek. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.11.2021