Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

II/270 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, záchranný archeologický výzkum


Kategorie

Výzkum a vývoj

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Veřejná zakázka na provedení záchranného archeologického výzkumu je soutěžena jako jeden celek.

Plnění veřejné zakázky je rozděleno na:
a) Přípravné práce spočívající v provedení geofyzikálního průzkumu, průzkumu detektory kovů a zemních prací v rozsahu rýhování a skrývky pro záchranný archeologický výzkum (Záchranný archeologický výzkum, dále jen ZAV).
b) Terénní část záchranného archeologického výzkumu spočívající v začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, dokumentaci a rozebrání objektů.
c) Zpracování záchranného archeologického výzkumu, zahrnujícího laboratorní ošetření movitých arch. nálezů a zpracování a vyhodnocení movitých a nemovitých nálezů, a předání nálezové zprávy, která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně zničené stavební těžební a jinou činností a odevzdání movitých archeologických nálezů, a to ve smyslu § 21 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
d) Uvedení terénu do původního stavu.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 01.06.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.