Veřená zakázka

II/182 Kbel - Měčín

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky silnice II/182 v úseku mezi obcí Kbel a městem Měčín (včetně krátkého intravilánového úseku v obci Malinec) v délce cca 2,830 km. Jedná se o opravu krytu stávající komunikace ve špatném stavu. V dotčeném úseku silnice II/182 se vyskytují trhliny v krytu vozovky, degradace pojiva, ztráta únosnosti vlivem zatékání vody poruchami do konstrukce. Příkopy podél komunikace a propustky pod stávajícími sjezdy jsou zanesené a nefunkční. Součástí stavby jsou i ostatní nutné úpravy (sjezdů, rozjezdů, zpevnění krajnic, vodorovné dopravní značení). Součástí stavby je také oprava propustků dle požadavků zadavatele. Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky silnice II/182 v úseku Kbel – Měčín. Doprava bude vedena po navržených objízdných trasách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.06.2023