Veřená zakázka

II/102 od kř. se sil.č. II/114 - Korkyně

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je rekonstrukce vozovky. Bude provedeno projednání a realizace DIO, zajištění vyjádření správců sítí včetně vytyčení, zajištění ohlášení stavby na příslušném odboru dopravy města Dobříše a Policie ČR Příbram. Oprava bude prováděná za úplné uzavírky. V místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v průtahu obce Korkyně, v délce 100 m a v napojení u odbočky na Pánkov v délce 14 m a zápich na začátku opravy v délce 6 m v tl. do 50 mm. Úseky před pokládkou ACL 16+ budou frézovány pro srovnání podkladu do hl. 40 mm. Dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70 Kč/t. Rozsah sanací byl určen odborným odhadem, předpokládají se 3 úseky sanace krajů vozovky šíře 1 až 2 m délky cca 25 až 50 m. Rozsah bude určen při zahájení prací a pochůzce na účasti zhotovitele, zástupce KSUS a případně TDS. Dále bude provedeno zaříznutí a odbourání asfaltového krytu včetně odvozu, čištění příkopů do 0,25 m3/m s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, očištění asfaltových ploch zametením před pokládkou ACL 16+ a po frézování proveden infiltrační postřik asfaltový do 0,5 kg/m2. Položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm, očištění asfaltových ploch zametením, proveden spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2, položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm, frézování spár š. do 10 mm, hl. do 20 mm, zalévání spár dilatační asfaltovou zálivkou, zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm, VDZ – vodicí proužek 125 mm – barva + křižovatka Sudovice a osazení směrových sloupků. Geodetické zaměření skutečného provedení – plochy obrusné vrstvy po pokládce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.06.2024