Veřená zakázka

IČ vč. výkonu TDS a koordinátora BOZP "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce plochy APN N1

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
45235300-6 - Stavební úpravy manévrovacích ploch pro letadla
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění inženýrské a investorské činnosti funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace výše uvedené stavby v rozsahu dle: - projektové dokumentace stavby zpracované v březnu 2019 společností Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 48391531 - podmínek stavebního povolení vydaného Úřadem pro civilní letectví. Lokalita stavby se nachází v prostoru Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově v návaznosti na stávající plochy APN N1 a TWY F a na nově budované objekty hangáru OCM 2. Výstavba je rozdělena do dvou fází – demolice stávající nevyhovující plochy (bouraná vozovka 5 586,82 m2 a odstraňovaná travnatá oka 2 389,8 m2 a stavba nové plochy. Ta bude členěna na stavební objekty a provozní soubor: SO 01 – Demolice ploch SO 10 – Stavební úpravy ploch SO 11 – Stavební úpravy pro SZZ SO 11 – Světelné zabezpečovací zařízení SZZ PS 01 – Provozní opatření

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.05.2019