Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

I. etapa rekonstrukce Ledebourského paláce


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je částečná obnova objektu Ledebourského paláce na adrese Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, k.ú. Malá Strana, parc. č. 596 obsahující následující práce: odstranění havarijního stavu čelní fasády objektu, sociálních zařízení, opravy stávajících rozvodů vody, kanalizace, silno- a slaboproudých rozvodů, nová klimatizace a restaurování vnitřní umělecké výmalby, Rekonstrukce elektroinstalace se týká hlavních stoupacích vedení, výměny chodbových rozvaděčů, včetně jejich náplně, a to v 1.p.p ÷ 5.n.p., nové zásuvkové a světelné rozvody, nová instalace klimatických jednotek. Svítidla zůstávají stávající. Současně dojde k oddělení rozvodů elektrické energie objektu generálního ředitelství a objektu Palácových zahrad. Zahrady jsou v současné době v rekonstrukci a napojení jejich rozvodu musí dořešit projekt zahrad, protože toto není součástí tohoto projektu. V rámci klimatizace a VZT jsou odvětrány a chlazeny požadované místnosti s jižní orientací. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za provozu budovy. Současně bude nutná koordinace s již probíhající stavbou v areálu Palácových zahrad – bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 6 (Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, jejíž součástí je i výkaz výměr.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 11.06.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.