Veřená zakázka

I/9 IPHO II. etapa Kojetice, Obříství - komplexní posouzení objektů v chráněném prostoru staveb

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Řešení staré hlukové zátěže je obecně prováděno v souladu s interním metodickým pokynem ŘSD ČR g.ř. Praha č. 2/2013 a aktuálním zněním legislativy v oblasti hluku. Vzhledem k faktu, že je již známo znění novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a jeho účinnost od 1.7.2023, zpracování II. etapy odstraňování staré hlukové zátěže bude zpracováno na základě požadavku KHS STC kraje, ale již s respektováním novely nařízení vlády č. 433/2022 Sb. v souladu s platným „Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí“ vydaným MZ ČR dne 18.10.2017. Dle novelizovaného nařízení vlády budou chráněné objekty v blízkém okolí předmětných úseků komunikací prověřovány k hygienickému limitu 68/58 dB v denní/noční době. Řešení problematiky odstraňování staré hlukové zátěže a následné návrhy protihlukových opat-ření na dotčených budovách je definováno Příkazem ředitele provozního úseku č. 2/2013 - In-terní metodický pokyn ŘSD ČR g.ř, Praha pro postup řešení staré hlukové zátěže.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.07.2024