Veřená zakázka

I/50 – Brno – ul. Ostravská – přejezd SDP

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmět plnění VZ spočívá ve vybudování prodloužení stávajícího přejezdu SDP směrově rozdělené silnice I/50 v plné délce a šířce dle platných předpisů, což vyvolá zásah do současného přejezdu i navazujícího nezpevněného středního dělicího pruhu komunikace tj. odstranění stávajícího zpevnění přejezdu SDP a zřízení nového v upravené délce 120m. Součástí objektu bude vybudování nového rozebíratelného svodidla v délce 120m, které nahradí stávající. Stavba obsahuje zřízení kabelového prostupu pod zpevněním přejezdu SDP v podélném směru v délce 122m a krátký zásah do stávajícího VDZ (vodícího proužku) a jeho úpravu, naopak způsob odvodnění se nezmění. Stavba vyvolá i malý zásah do stávající zeleně (keře) na dotčeném úseku středního dělicího pásu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.07.2022