Veřená zakázka

I/50 Brankovice, průtah – výměna krytu vozovky

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Potřeba opravy povrchu na sil. I/50 Brankovice, průtah v km 31,454 – 32,466 vychází z výsledků provedené diagnostiky vozovky, která potvrdila porušení únosnosti komunikace, zejména podélnými a příčnými trhlinami, povrchovými poruchami spojenými se ztrátou hmoty krytu (ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze, vývoj výtluků). Tloušťka hutněných asfaltových vrstev je na základě provedené diagnostiky dostatečná. Povrchové odvodnění do uličních vpustí je funkční. Rekonstrukce krytu vozovky je navržena v celém úseku 1,012km v šířce dvou, nebo tří jízdních pruhů, bez zásahu do okolního dopravního prostoru a stávajících inž. sítí. která odpovídá kategorii obnovy krytových vrstev s provedením SAL vrstvy pro omezení vývoje trhlin.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.04.2021