Veřená zakázka

I/35 Ohrazenice - Paceřice, oplocení v km 38,0 - 42,0 - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Výkon občasného stavebního dozoru v rámci přípravy stavby, ve fázi realizace stavby a v rámci dokončené stavby a dále výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro stavbu "I/35 Ohrazenice - Paceřice, oplocení v km 38,0 - 42,0". Činnost občasného technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP je nezbytná pro zajištění požadované kvality, jakosti a bezpečnosti při provádění výše uvedené stavby. Výkon stavebního dozoru spočívá v kontrole prováděných prací, jejich přebírání, v kontrole dodržování harmonogramu a fakturace, jednání s úřady, zajištění KD stavby, kompletace dokladů, kontrola závěrečné zprávy zhotovitele, kolaudace stavby apod. Dozor stavby se bude řídit pravidly pro činnost stavebního dozoru na stavbách ŘSD s. p., Metodickým pokynem Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleným Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 51/2019-120-TN/1, ze dne 16.07.2019, s účinností od 01.08.2019. Výkon koordinátora BOZP se bude řídit pravidly pro činnost výkonu koordinátora BOZP na stavbách ŘSD s. p a podle platné legislativy, zejména ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnostních standardů ŘSD s. p. a právních předpisů upravující problematiku BOZP. Činnost koo BOZP v rámci realizace stavby – aktualizace plánu BOZP, kontrolní činnosti na stavbě atd.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.05.2024