Veřená zakázka

I/21 křižovatky Dolní Žandov

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Jedná se o opravu části silnice I/21 na obchvatu obce Dolní Žandov. Jedná se o stavební úpravy na stávajícím obchvatu obce Dolní Žandov za účelem zvýšení bezpečnosti. Vyjma nového levého odbočovacího pruhu, který nepatrně rozšíří stávající komunikaci, nejsou navrženy stavební úpravy mimo stávající silniční pozemek (vyjma odstranění dvou bezpečnostních deficitů na cizích pozemcích, nejsou součástí silnice). Stavba lokálně zasahuje do LBK 19 (lokální biokoridor), který v současné době kříží silnici I/21. Stavba se skládá z úprav dvou křižovatek a odstranění bezpečnostních deficitů na obchvatu. Křižovatka se místní komunikací (SO 101) ve staničení km 37,930 bude stavebně upravena v podobě rozšíření vozovky za účelem zřízení nového levého odbočovacího pruhu. Křižovatka se silnici III/21213 (SO 102) ve stan. km 38,934 nebude stavebně upravována, vyjma úpravy části zpevněné plochy na srpovitou krajnici. Současně je navržena úprava stávajícího vodorovného dopravního značení. Dále je navrženo v celé délce obchvatu odstranění bezpečnostních deficitů, které spočívá v úpravě čel stávajících sjezdů, úprava čela u silničního propustku, osazení mříží a odstranění betonového sloupku.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  30.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.04.2021