Veřená zakázka

I/20 Pištín - České Vrbné - konsolidační násyp č. 1 a č. 2 (realizace)

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení dvou konsolidačních násypů v místě přechodových oblastí mostních objektů, konkrétně SO 222 (Most na sil. III/10583) a SO 220 (Nadjezd na MÚK Češnovice). Konsolidační násyp č.1 se nachází v přechodové oblasti mostního objektu SO 222, celková kubatura násypu č.1 je 14542 m3 zeminy a násyp č.2 se nachází v přechodové oblasti mostního objektu SO 220, celková kubatura násypu č.2 je 6915 m3 zeminy. Pro zhotovení konsolidačních násypů bude dovezen vhodný materiál ze skládky zeminy v obci Hluboká nad Vltavou, ulice Nad Pilou. Celkové sednutí násypu č.1 bylo spočteno v geotechnické rešerši na hodnotu 0,19 m a sednutí násypu č.2 na hodnotu 0,29 m. Součástí stavebního objektu je i skrývka ornice a provedení dvou deponií ornice do výšky 2,0 m nad stávající terén. Velikost skrývané plochy pro násyp č.1 je 5612 m2 a plocha pro násyp č.2 je 3285 m2. Pro přístup z veřejných komunikací na plochy konsolidačních násypů bude u násypu č.1 zřízen provizorní staveništní sjezd z komunikace III/10583 se zatrubněním stávajícího odvodňovacího koryta a zpevněné plochy ze silničních betonových panelů a u násypu č.2 bude využit stávající sjezd z místní komunikace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  04.09.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.10.2023