Veřená zakázka

I/20 Březová v úseku hráz v. n. Březová - podjezd pod žel. tratí

Číslo ve věstníku:
Z2021-035619
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233223-8 - Obnova povrchu vozovky
Popis:

Stavba řeší opravu stávající komunikace na stávajících pozemcích. Oprava spočívá ve výměně asfaltových vrstev dle doporučení diagnostického průzkumu. Délka úpravy je 2,466 40 km. Budou doplněny nezpevněné krajnice a strženy zanesené části nezpevněných krajnic. Je navrženo doplnění ocelového svodidla vpravo u propustku v km 0,330 včetně pevného navázání na stávající betonové svodidlo. Bude doplněno svodidlo od konce nádrže Březová až ke křižovatce ve směru k železničnímu přejezdu. V úseku km 0,490 - 0,588 jsou stávající části kamenné zídky nahrazeny novou zídkou z gabionových dílců dle preference investora. Vtoková jímka u propustku v km 1,481 50 je nahrazena horskou vpustí. Dále bude provedeno odstranění náletové zeleně v místech, kde je v konfliktu se stavbou, resp. tvoří překážku silničnímu provozu, případně je ohrožuje.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  04.10.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  02.11.2021