Veřená zakázka

Hygienické, čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky pro Finanční správu ČR – 2023 – II

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  Hygiena a úklid
CPV kódy:
33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek hygienických, čisticích, dezinfekčních a úklidových prostředků (dále jen „zboží“) pro orgány Finanční správy ČR, a to za podmínek, které jsou podrobně uvedeny v Rámcové dohodě na dodávky hygienických prostředků (dále jen „Dohoda“), která tvoří Přílohu č. 2 ZD a v Příloze č. 5 ZD - Katalog zboží a technická specifikace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem. Plnění vyplývající z Dohody bude realizováno na základě dílčích objednávek v průběhu trvání Dohody v rozsahu požadavků zadavatele a v souladu s jeho rozpočtovými možnostmi. Objednávky zboží budou probíhat v pravidelných etapách zpravidla každý měsíc od února do října každého roku. Dodávky předmětu plnění tak budou uskutečňovány dle skutečné aktuální potřeby a finančních možností zadavatele. Fakturace a placení bude prováděno podle skutečně realizovaných dodávek zboží.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.06.2023