Veřená zakázka

Hydrologický, hydrogeologický a hydrochemický monitoring lokalit Březový potok, Hrádek, Horka a Janoch

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
71351000-3 - Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum
Popis:

Cílem zakázky je vybudování hydrogeologické, hydrologické a hydrochemické monitorovací sítě na Lokalitách, její dlouhodobé kontinuální provozování v podobě provádění dlouhodobého Monitoringu, správa a sběr dat z Monitoringu, včetně průběžného a závěrečného zpracování všech dat z Monitoringu a jejich interpretace. Monitoring bude zaměřen na získání kvalitativních a kvantitativních hydrologických, hydrogeologických a hydrochemických dat na Lokalitách a v jejich přilehlém okolí. Tento Monitoring bude sloužit ke sběru relevantních hydrogeologických, hydrologických, hydrochemických dat, a to ještě před zahájením vlastních technických prací souvisejících s výstavbou a provozem HÚ. Data z tohoto Monitoringu budou sloužit k ucelené charakterizaci a popisu referenčního stavu před zahájením prací spojených s výstavbou HÚ a k vyhodnocení případného vlivu jakýchkoli technických prací na životní prostředí. Výstupy z Monitoringu budou rovněž sloužit i pro potřeby komplexního hydrogeologického průzkumu, který je plánován v polygonu příslušné Lokality tak i pro potřeby návrhu a zhodnocení vlastních technických prací geologického průzkumu, který je rovněž plánován provést. Předmětem zakázky budou činnosti, dodávky a výstupy, které jsou ve vztahu k jednotlivým Lokalitám specifikovány v části 3 ZD (Technická specifikace). Položková specifikace činností, dodávek a výstupů je obsažena v soupisu prací obsaženém v části 5 ZD. Bližší specifikace v ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.12.2023