Veřená zakázka

Holický les – následná údržba po dobu 48 měsíců (2020 – 2024)

Číslo ve věstníku:
P20V00000030
Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidZemědělství, lesnictví a krajinářství
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77200000-2 - Služby v oblasti lesnictví,
77231600-4 - Zalesňování,
77314100-5 - Zatravňovací služby,
77315000-1 - Vysazování
Popis:

Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro oprávněného údržbu vegetačních ploch na období 48 měsíců (2020 – 2024), které vznikly v rámci akce „Založení krajinného prvku Holický les“ na pozemku parc. č. 1729/1 v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví oprávněného, v rozsahu uvedeném v čl. III. odst. 3.3. Uvedená akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Následná údržba této akce je nutná z hlediska udržitelnosti projektu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.03.2020