Veřená zakázka

Habartov – stezka od muzea do Lítova, 1. etapa – II. vyhlášení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové příjezdové komunikace a smíšené stezky.
V rámci stavby bude vybudována nová příjezdová komunikace na budoucí výrobní plochy, kterou bude v prvním úseku lemovat smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Ta se v druhém úseku směrově oddělí a naváže na stezku řešenou v rámci souvisejícího projektu „Habartov, stezka pod cestou VP“. Na konci prvního úseku vznikne odbočka na první výrobní plochu a komunikace bude pokračovat ke druhé výrobní ploše, kde bude ukončena. Komunikace se stezkou bude osvětlena novým veřejným osvětlením. V rámci stavby bude vybudována technická infrastruktura pro plánovanou výstavbu objektů, vodovod a kanalizace.
Dále bude vybudována nová smíšená stezka, která bude napojena na nově vzniklou stezku podél cesty k výrobnímu areálu. Tato stezka bude vybudována na stávající zarostlé cestě vedoucí podél Obecního potoka. Stezka bude vyvedena na cestu vedoucí k zahrádkářské osadě východně od města Habartov. Dále bude vybudována propojka mezi ulicemi Vítězná a trasou W-D.2 trasa – okruh Lítov – koupaliště Bodem.
Dále bude vybudována nová trasa, která povede po upravené stávající cestě, která je napojena na ulici Okružní. Upravená komunikace bude v šířce 4,00 m. Komunikace má dvě napojení, jedno na stávající cestu vedoucí podél zahrádek a druhé je přímo k bráně vedoucí do zahrádkářské osady, zde bude obratiště pro osobní vozidla.
Zadavatel na předmětnou akci podal žádost o dotaci z výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem proveden v takovém technickém a uživatelském standardu a v takové kvalitě, jak je uvedena a definována v zadání, v Příloze ZD – Projektová dokumentace a dále také v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době plnění předmětu veřejné zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.06.2024