Veřená zakázka

Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72200000-7 - Programování programového vybavení a poradenské služby
Popis:

Předmětem zakázky je návrh, realizace a zajištění provozu Geoportálu pro diseminaci geografických dat, tedy komplexního systému pro geografickou prezentaci výsledků SLDB 2021 a dalších statistických úloh ČSÚ na webových stránkách ČSÚ (dále také jako „GIS“). Cílem veřejné zakázky je vytvoření implementace geografického portálu Českého statistického úřadu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 a implementace požadavků legislativy. V dlouhodobém horizontu se geografický portál má stát nástrojem pro zpracování a prezentaci dalších geostatistických dat, poskytovaných ČSÚ. Požadavky legislativy zahrnují zejména zákon č. 123/1998 Sb. (INSPIRE) či usnesení Vlády České republiky č. 837 (GeoInfoStrategie) a z Usnesení vlády České republiky k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy. Každá ze zmíněných legislativ vyžaduje prostorové informace ve formě elektronických prostorových (geografických) dat v jednotném souřadnicovém referenčním systému, struktuře, výměnném formátu apod. Předmět plnění bude realizován prostřednictvím dvou smluv, a to smlouvy o dílo na vytvoření GIS a servisní smlouvy, na jejímž základě budou po dokončení aplikace v souladu se smlouvou o dílo poskytovány služby podpory a rozvoje GIS.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.12.2021