Veřená zakázka

G12 - lůžka elektrická

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Nábytek
Nábytek ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
33192130-2 - Lůžka s motorovým pohonem
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 60 ks různých typů lůžek pro a zajištění záručního servisu přístrojů pro pracoviště v bloku U v budovách G1,2 v areálu zadavatele, a to vše v rozsahu definovaném v zadávacích podmínkách a jejich přílohami. Předmětem plnění veřejné zakázky spočívá v dodávce elektrických lůžek, jako jsou: - Resuscitační lůžko s váhou, - JIP lůžko elektrické polohovací s váhou, - Standard lůžko elektrické s podporou mobilizace, - Lůžko transportní, resuscitační a zajištění záručního servisu. které budou dodávány v souladu s požadavky stanovenými v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 4 těchto ZP, jejich instalaci a uvedení do provozu, za podmínek a v rozsahu definovaném v těchto ZP, vč. všech jejich příloh. Zadavatel požaduje dodat přístroje zcela nové nepoužité, nerepasované, a to v souladu se ZP a dle technických specifikací přístrojů uvedených v Příloze č. 4 ZP – Technická specifikace stanovená zadavatelem, se zárukou 24 měsíců. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly technické dokumentace/specifikace, prospektové materiály a technické listy nabízeného přístroje a jeho příslušenství, ze kterých bude zřejmé, že nabízené přístroje splňují požadavky technické specifikace. Prospektové materiály bude zadavatel akceptovat i v anglickém jazyce. Předmětem veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb v rozsahu a za podmínek vymezených těmito ZP a v rozsahu potřebném pro řádné splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky musí být dodáván plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Zadavatel požaduje jako součást nabídky účastníka předložení 2 vzorků lůžek, jako zástupců poptávaných typů lůžek, a to Resuscitačního lůžka s váhou (typ č. 1) a Standard lůžka elektrického (typ č. 3). Z pohledu zadavatele se jedná o uživatelsky nejnáročnější/nejkomplikovanější lůžko a lůžko s nejvyšším odběrem. Součástí předložení vzorků bude i Čestné prohlášení od účastníka zadávacího řízení, ve kterém prohlásí, že základní technické vlastnosti (např. kvalita použitého materiálu, design a ergonomické vlastnosti lůžek) ostatních typy lůžek budou odpovídat předloženým vzorkům.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.06.2024