Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

FZŠ – ŠARDICE – CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA


Kategorie

Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Auto-moto, doprava ->  Příslušenství
Dopravní prostředky ->  Nákladní

Lokalita:

Jihomoravský kraj

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH obce Šardice.
Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotností třídy S (dále jen „zboží“, „automobil“ nebo „CAS“).
Požadavky na technické provedení a podmínky dodání automobilu jsou detailně specifikovány ve svazku 3 zadávací dokumentace – Technické podmínky.
CAS bude jako celek schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle platné české legislativy.
Technické podmínky stanovují požadovanou úroveň provedení zboží. Dodavatel může nabídnout výrobky s příznivějšími technickými parametry, pokud nejsou parametry definovány jako limitní.
CAS je určená k plnění úkolů vyplývajících z povinností jednotky SDH JPO III.
Dodávka CAS musí ve všech ohledech splňovat požadavky schválené technické specifikace. Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, ČSN EN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik. Dodávané vozidlo bude povinně certifikováno pro provoz certifikátem vydaným autorizovaným subjektem, např. Technickým ústavem požární ochrany HZS ČR.
Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dodávka v rámci sjednané ceny zahrnuje:
 dodávku kompletní CAS dle uvedených technických parametrů, uvedení CAS do plně funkčního provozu, všechny nezbytné doklady specifikované v kupní smlouvě dle platných norem k provozu CAS potřebné k jejímu převzetí a řádnému a bezvadnému užívání,
 dopravu do místa plnění, požadované příslušenství a vybavení, předvedení funkčnosti předávané CAS jako celku, včetně tří sjednaných inspekčních návštěv v průběhu výroby automobilu (blíže viz kupní smlouva),
 kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí CAS a vydání jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 04.07.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 24.07.2019 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.