Veřená zakázka

FVE ELEKTRO EURON spol. s r. o.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly
Popis:

Tato výzva a zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek na dodávku a montáž fotovoltaické elektrárny a akumulace energie, který je součástí areálu společnosti na adrese Zelená 1844/6, 350 02 Cheb. Fotovoltaické panely budou umístěny na střeše objektu stojícího na parcele p.č. st. 889, katastrální území Cheb [650919]. Využití poddodavatelů není omezeno. Požadovaná technická specifikace je dána přiloženou projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a výkazem výměr (Příloha č. 6 a Příloha č. 5). V případě, že se v zadávací dokumentaci (např. projektové dokumentaci) vyskytnou obchodní názvy konkrétních výrobků čí řešení, zadavatel upozorňuje dodavatele, že při tvorbě nabídky může použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných výrobků či řešení. CPV kódy: 09331000-8 - Solární panely 09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení 31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a baterie

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.03.2023