Veřená zakázka

FVE CNC Kopún s.r.o.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Tato výzva a zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek na dodávku a montáž fotovoltaické elektrárny a akumulace energie na střechu výrobní haly, která je součástí areálu společnosti na adrese Karlova 2523/34a, 350 02 Cheb. Dodavatel není oprávněn použít poddodavatele pro realizaci činností, které jsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí projektové dokumentace, a to: (a) Montáž kabelů (položka č. 26 přílohy č. 5) (b) Montáž FVE panelů (položka č. 28 přílohy č. 5) (c) Montáž akumulátoru (položka č. 48 přílohy č. 5) (d) Montáž a oživení měničů (položka č. 29 přílohy č. 5) Na ostatní položky je možné využít poddodavatele. Požadovaná technická specifikace je dána přiloženou projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a výkazem výměr (Příloha č. 6 a Příloha č. 5). V případě, že se v zadávací dokumentaci (např. projektové dokumentaci) vyskytnou obchodní názvy konkrétních výrobků čí řešení, zadavatel upozorňuje dodavatele, že při tvorbě nabídky může použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných výrobků či řešení. CPV kódy: 09331000-8 - Solární panely 09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení 31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a baterie

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  05.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.01.2023