Veřená zakázka

FVE a akumulace energie - DELIMAX a.s.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny na střešní konstrukci budovy D08 na parcele st. 2520/5, 2520/7 a úložiště elektrické energie se bude nacházet na části pozemků 587/16 a 587/17 v k.ú. Hodonín [640417]. Přesná technická specifikace je dána přiloženou projektovou dokumentací a výkazem výměr, viz příloha č. 5 a příloha č. 6. Jsou-li v Zadávací dokumentaci („ZD“) nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Předmět zakázky: Fotovoltaická elektrárna a uložiště elektrické energie CPV kódy: 09331000-8 - Solární panely 09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení 31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a baterie Využití poddodávek není omezeno. Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/profily/DELIMAX

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.10.2022