Veřená zakázka

FN Motol - Dodávky implantabilních kardiovertrů - defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství X

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky
CPV kódy:
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiovertrů – defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství určených k zajištění léčby srdečních arytmií a prevence náhlé srdeční smrti (dále jen „SZM“) pro KKVC pro dospělé – Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění a v Příloze č. 3 zadávací dokumentace – Informační a cenová tabulka. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zajištění bezplatné přítomnosti vyškoleného technika při implantaci přístroje a na vyžádání kliniky i při ambulantní kontrole pro FN Motol, a to v souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění. Zadavatel bude využívat kardiovertry – defibrilátory (ICD) pro efektivní a emergenční aplikace, proto požaduje od dodavatele konsignační sklad na svém pracovišti, prostřednictvím něhož bude dodavatel dodávat zboží, které bude předmětem uzavřené Smlouvy. Součástí předmětu plnění je rovněž bezplatná výpůjčka programovacího zařízení pro každý typ kardiovertru – defibrilátoru (ICD).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.03.2024