Veřená zakázka

Financování vybraných akcí r. 2022

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Finance, pojištění
CPV kódy:
66113000-5 - Poskytování úvěrů
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 000 000 Kč s následným umořováním nesplaceného zůstatku jistiny a úroků formou měsíčních splátek.Dlouhodobý úvěr bude poskytnut na úhradu následující akce:1. Investiční akce „Rekonstrukce ZŠ Masarykova, Broumov“. Jedná se především o rekonstrukci školního poradenského pracoviště, rekonstrukci střechy, rekonstrukci sociálních zařízení, vybavení oken elektricky ovládanými žaluziemi. Z úvěru budou hrazeny také náklady související s touto investiční akcí. Předpoklad čerpání úvěru je 7 000 000 Kč včetně rezervy na vícepráce.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na tyto stavební práce r. 2022 je 14 125 869,50 Kč vč. DPH. Na akci je počítáno s čerpáním dotačních prostředků dle Rozhodnutí IČ: 117D8220E7421 v částce 9 066 871 Kč.2. Dokončení investiční akce „B. j. 21 PB – PČB Broumov“ rekonstrukce objektu na pozemku st.p.č. 378, k.ú. Broumov na dům s pečovatelskými byty. Jedná se především o vícepráce nad rámec stávající SOD. Z úvěru budou hrazeny také náklady související s touto investiční akcí.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na tyto stavební práce r. 2022 je 3 000 000 Kč. V rámci financování těchto dokončovacích prací není počítáno s čerpání dotačních prostředků.Podrobné popisy akce včetně technické specifikace lze vyžádat uchazečem u zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  26.04.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.05.2022