Veřená zakázka

FERBO s.r.o. – LASEROVÝ PÁLÍCÍ STROJ

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42610000-5 - Obráběcí a tvářecí stroje s laserem a obráběcí centra
Popis:

Předmětem zakázky je dodávka nového a nepoužitého laserového pálícího stroje, a to za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci. Za součást dodávky jsou považovány a v nabídkové ceně musí být zohledněny veškeré náklady dodavatele na řádné splnění předmětu zakázky a uvedení zařízení do provozu. Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky dle přílohy č. 2 této ZD. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky následujícím závazným způsobem. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce. Splnění technického zadání zadavatel požaduje doložit příslušnými technickými listy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.10.2023