Veřená zakázka

FC Olomoucko - Studie Podpora samovolných renaturací Moravy a Bečvy (2 části)

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování studií Podpora samovolných renaturací Moravy a Bečvy. Veřejná zakázka je rozdělena na následující dvě části: Část 1: Studie Morava Předmětem této části jsou služby spočívající ve zpracování studie návrhů opatření k podpoře samovolné renaturace ve třech vybraných úsecích hlavního toku řeky Moravy na území chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (Morava u Nových Zámků, Morava u Ostrovského mostu, Morava a bezejmenný tok Na Kněžně), za účelem obnovy přírodě blízkého vodního toku a zvýšení retence vody v krajině. Celková délka řešených úseků vodních toků je 7,65 km, celková plocha povodí je 353 ha, celková plocha nivy je 243 ha. Část 2: Studie Bečva Předmětem této části jsou služby spočívající ve zpracování studie návrhů opatření na podporu přirozeného vývoje koryta řeky Bečvy ve třech zpřírodněných úsecích (Osecká Bečva, Bečva u Famílie a Bečva pod Choryní) a dosáhnout tak faktického zvýšení délky zpřírodněného koryta řeky Bečvy. Jde o prioritní opatření pro ekologickou obnovu řeky Bečvy. Celková délka úseku ke zpracování hydromorfologické analýzy je 7,59 km, z toho k návrhu opatření v rozsahu studie proveditelnosti je 3,53 km, celková plocha povodí je 452 ha, celková plocha nivy je 452 ha.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.10.2023