Veřená zakázka

Externí certifikace výdajů projektů CEF 2014 - 2020

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení certifikace, tj. ověření výdajů projektů spolufinancovaných z rozpočtu CEF 2014-2020 a zahrnutých do Žádostí o platbu. Jedná se o provedení nezávislého a objektivního přezkoumání a vyhodnocení vybraných operací a systému finanční kontroly podle metodiky stanoveného agenturou CINEA. Zakázka se týká ověření výdajů pro průběžné i závěrečné Žádosti o platbu.
Výstupem ověření bude ke každé Žádosti o platbu Nezávislá zpráva auditora „lndependent Report of Factual Findings on costs declared under the Connecting Europe Facility (CEF)“ v anglickém jazyce o věcné správnosti finančních výkazů, jejíž vzor tvoří Přílohu č. 2 Rámcové dohody, zpracovaná a potvrzená s ohledem na stanovená pravidla poskytovatele finančních prostředků CINEA. Aktuálně platné znění Přílohy č. 2 rámcové dohody je dostupné na webových stránkách agentury CINEA https

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.05.2021