Veřená zakázka

Poradenské služby v oblasti získávání dotací a dotačního managementu (fondy EU, ESIF)

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
85312320-8 - Poradenské služby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb souvisejících s využíváním dotačních zdrojů kohezní politiky EU, fondů EU (2021-2027), ESIF - Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020), vyhledávání vhodných dotačních titulů včetně doporučení pro další postup, zpracování žádostí o spolufinancování a související dokumentace, podpora administrace a finančního vyúčtování projektů spolufinancovaných z fondů EU/ESIF, podpora při dohledu nad dodržováním podmínek pro čerpání dotace, a to v oblasti rozvoje řízení lidských zdrojů, úspor energií a obnovitelných zdrojů energií, zavedení a rozvoje projektového řízení a v dalších oblastech, které přispějí k dalšímu rozvoji zadavatele. Projekty budou realizovány za finančního přispění prostředků fondů EU/ESIF. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a rozsahu plnění je uvedena ve Výzvě k podání nabídek. Na základě výsledku výběrového řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.05.2021

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Poskytování konzultačních služeb pro SW SAP place Celá Česká republika
Zajištění externích poradenských kapacit ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky place Celá Česká republika
Poradenství a právní služby spojené s výstavbou a provozováním zimního stadionu v Nymburce place Celá Česká republika
Expertní konzultační služby place Celá Česká republika
Poradenství a konzultace při zadávání veřejných zakázek place Celá Česká republika
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro vybrané projekty OP VVV/PřF – II. place Celá Česká republika
Zajištění konzultační a odborné služby při řešení projektu – GEC PoC geopolymery - Využití odpadního produktu z kombinované výroby elektrické energie a tepla, číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023834 place Celá Česká republika
Zajištění konzultační a odborné služby při řešení projektu – GEC_Fytomasa_Proof of Concept a) Výzva IV - Zvýšení podílu fytomasy na palivovém mixu v ČR, číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023855 place Celá Česká republika
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE KE STANOVENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SANACI PRŮSAKŮ OCHRANNÉ RETENČNÍ NÁDRŽE LICHNOV II place Celá Česká republika
Poskytování poradenských a konzultačních služeb včetně projektového řízení při realizaci zakázky na novou spisovou službu SFDI place Celá Česká republika