Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

EVAKUAČNÍ VÝTAH č.p. 780, ulice J. ŠÍMY, JAROMĚŘ – požárně bezpečnostní řešení


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky je požárně bezpečnostní řešení vč. výměny stávajících výtahů v budově čp. 780, ul. J. Šímy v Jaroměři. Dojde k instalaci dvou nových lanových výtahů, z nichž jeden bude sloužit jako výtah evakuační se všemi náležitostmi, které z tohoto vyplývají. V rámci stavebně technické přípravy uvnitř stávající výtahové šachty dojde k odstranění stávajících výtahů a k demontáži veškerých nosných částí stávajících vodítek a výtahové klece včetně výtahových strojů ve strojovně a k instalaci nových zařízení. Původní výtahy budou kompletně demontovány, včetně odvozu a likvidace. Žádné části původních výtahů nebudou použity pro nové výtahy (včetně konzol, vodítek a protiváh) Z důvodu instalace evakuačního výtahu je nutné provést úpravy mající vliv na požárně bezpečnostní řešení objektu a jeho chráněné únikové cesty. Na rozmezí těchto a ostatních prostor budou instalovány požární dveře EI 30 DP3-C, Sm. Nové dveře budou provedeny včetně nové systémové zárubně osazené v místě stávajícího otvoru. Dále budou instalovány dveře i do nově provedených sádrokartonových příček s požadovanou odolností, případně s odolností EI 30 DP1 – prostor schodiště, oddělení elektrických rozvaděčů. Dále bude v rámci navrhovaných stavebních prací provedena oprava zpevněné plochy před hlavním vstupem do objektu a výměna dvojích dveří za automaticky otvíravé pomocí posuvu na stěnu, resp. dvoukřídlého otevírání. Nové automatické posuvné dveře musí splňovat ČSN EN 16005 článek 4.7.2.3. - systém zabezpečení proti poruše úrovně vlastností „d,, podle EN ISO 13849-1. Celá akce bude provedena v souladu s projektovou dokumentací „EVAKUAČNÍ VÝTAH č.p. 780, ulice J. ŠÍMY, JAROMĚŘ“, která byla zpracována projekční kanceláří Ing. arch. Mádlík Jan, Slezská 368/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 66833931. Zadavatel požaduje kompletní dodávku, včetně všech pomocných a režijních nákladů, dopravy, transportu a potřebných stavebních úprav dotčených prostor. Odlišné provedení realizace od projektové dokumentace je nepřípustné. Zadavatel požaduje předávací dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentaci výtahů dle platných ČSN a vystavení EU prohlášení shody pro výtahy, včetně značky shody CE v kabině výtahů, dále vystavení protokolu zkoušky požárně bezpečnostního zařízení. Zadavatel upozorňuje, že stavba bude probíhat v bytovém domě s pečovatelskou službou, kde je zvýšen výskyt osob se sníženou a omezenou pohyblivostí. Možnost odstavení obou výtahů je vyloučena, vždy jeden výtah musí zůstat funkční a v plném provozu. Výměna výtahů bude realizována postupně, nejdříve první výtah a po jeho uvedení do provozu (včetně potřebných zkoušek), bude realizován druhý výtah. Práce budou probíhat v časovém úseku: od 7 -17hod.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 30.11.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.