Veřená zakázka

Energetické úspory - hotel Churáňov

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení,
45212000-6 - Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace,
45454100-5 - Rekonstrukce budov
Popis:

Předmětem zakázky je provedení stavební úpravy objektu hotelu Churáňov. Stavební úpravy jsou navrženy hlavně z důvodu snížení energetické náročnosti objektu, konkrétně se jedná o zateplení fasád, střech, výměny některých vnějších výplní, zdrojů tepla a částečné energetické soběstačnosti na elektrické energii pomocí nově vybudované FVE. Stavba bude provedena v souladu s přílohou č. 6 – Dokumentace pro provedení stavby, která byla zpracována Ing. Jiřím Mikovcem, sídlem Borová 5155, 430 04 Chomutov, IČO 86764365, ČKAIT 0011371, a také Ing. Jiřím Samcem, sídlem Vlčková 57/3, 500 04 Hradec Králové, IČO 03066771, ČKAIT 0012811 a Rostislavem Štarkem, sídlem č.p. 379, 683 03 Luleč, IČO 88642372.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.02.2022